KUZU KUSBASI KG

66.75

Kg

KUZU BUT KG

59.75

Kg

KUZU TIBON KG

59.75

Kg

KUZU KOL KG

57.75

Kg

KUZU KIYMA KG

65.90

Kg

KUZU GERDAN KG

56.75

Kg

KUZU KABURGA KG

56.75

Kg
Bravo